Tag: Pusat Khidmat Gelandangan

Tempat Perlindungan Gelandangan ; Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku, Kuala Lumpur

Permalink to Tempat Perlindungan Gelandangan ; Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku, Kuala Lumpur
Selain daripada Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur (PTGKL) dan Anjung Singgah, Yayasan Kebajikan Negara, terdapat sebuah lagi pusat tumpuan gelandangan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur iaitu Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku, Kuala Lumpur. Pusat ini merupakan inisiatif dari Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang dibina oleh Sinotech Modular Housing Co. Ltd.