Tag: maksud umrah

Apakah Maksud Umrah?

Permalink to Apakah Maksud Umrah?
Ibadat haji dan umrah merupakan satu rukun daripada rukun Islam yang lima dan ianya menjadi kemuncak penzahiran ubudiyyah (pengabdian seorang hamba kepada Tuhan-Nya). Penulisan ini menceritakan tentang sejarah bagaimana ibadat umrah atau ‘Haji kecil’ ini sunat ditunaikan bagi seorang yang bergelar muslim. Sejarah ibadat umrah bermula daripada Nabi Muhammad SAW yang ingin melakukan ibadat haji