Tag: akhir zaman

Dajjal Di Vietnam Tanpa Disangka Dekat Dengan Malaysia

Permalink to Dajjal Di Vietnam Tanpa Disangka Dekat Dengan Malaysia
Kita telah berada di akhir zaman di mana manusia sudah mula jauh daripada ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa mempersiapkan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam fitnah yang boleh meruntuhkan tahap keimanan kita.  AGAMA PENYEMBAHAN DAJJAL DI VIETNAM Pada tahun 1926,wujud satu agama baru di Indo-China (dekat dengan Asia Tenggara) iaitu